בלוג סטודנטים

23.10.2022

הגנה על פרויקטים בקורס "מבצע גרפי"

22.09.2022

ימי הקורס "סייעות שיניים"

9.10.2021

הצגת דיפלומות לבוגרי הקורס "מבצע גרפי"

© 2022 Beit Nelly Media

בלוג

  • חומרים שימושיים ומאמרים מקצועיים
  • איך חיים התלמידים וימי הכיף שלהם
  • תמונות וסרטונים משיעורים וכיתות אמן
  • הגנה על פרויקטים והצגת דיפלומות